tyoelama

2017-08-14

Vähäisetkin yleissitovat palkkojen korotukset aiheuttavat kansantaloudellisia seuraamuksia. Pörssiyhtiöiden johtajien miljoonat ovat sen rinnalla vain psykologinen ongelma, kirjoittaa Lasse Lehtinen.